LİDER DAVRANIŞI DEĞERLENDİRME ANKETİ

Kafkas Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde akademik ve idari hizmetlerini değerlendirmesi, stratejik planlarını yapması, sunduğu hizmetin kalitesini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Bu amaçla siz değerli üniversite personelimizin düşüncelerinin alınması amacıyla Lider Davranışı Değerlendirme anketi hazırlanmıştır. Verdiğiniz yanıtlar topluca değerlendirilecek olup, kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır.    

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Kafkas Üniversitesi

 
  Anketi bitirdikten sonra sayfanın sonundaki 'Kaydet' düğmesine basınız .
1 KATILIMCILARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN SORULAR
 
1 CİNSİYET
 
2 Yaş
 
3 Medeni Durum
 
4 ÖĞRENİM DURUMU
 
2 Stratejik & Yönetsel Liderler
 
1 Yöneticilerimiz üniversitenin vizyon, misyon ve temel değerlerini belirlemede öncülük eder.
 
2 Yöneticilerimiz yaratıcılık ve yenilikçilik konularında yönlendiricidir.
 
3 Yöneticilerimiz süreç yönetimi çalışmalarına katılır ve sürece sahiplik eder
 
4 Yöneticilerimiz, üniversite içinde birlikte çalışmayı özendirir ve harekete geçirir.
 
5 Yöneticilerimiz üniversitenin başka kurum ve kuruluşlarla kurduğu işbirliklerini teşvik eder ve sürecin takipçisidir.
 
6 Yöneticilerimiz sürdürülebilirlik amacı doğrultusunda çevreye ve topluma yönelik etkinlikleri destekler ve katılır.
 
7 Yöneticilerimiz toplam kalite anlayışının üniversite içinde yayılmasına öncülük eder.
 
8 Yöneticilerimiz mevcut durumu değerlendirir ve gerekli iyileştirme çalışmalarını destekler.
 
9 Yöneticilerimiz çalışanlarının sorunlarına çözüm bulma konusunda girişimlerde bulunur.
 
10 Yöneticilerimiz çalışanlarını ve grupların çabalarını zamanında ve gerekli şekilde takdir eder.
 
11 Yöneticilerimiz kurumsal değişim ihtiyacını zamanında belirlemede ve değişimin hayata geçirilmesinde hızlı ve öncüdür
 
12 Yöneticilerimiz kurumsal imaj bağlamında üniversiteyi bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası platformlarda tanıtım için etkin olarak çalışır.
 
 
   
 copyright ©:Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Öğr. Gör. Erkan Günerhan
x

Siteyle birlikte açılan jQuery Popup!