KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANKETİ


                Sayın Öğretim Elemanı,

Kafkas Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği çerçevesinde akademik ve idari hizmetlerini değerlendirmesi, stratejik planlarını yapması, sunduğu hizmetin kalitesini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Bu amaçla siz değerli öğretim elemanlarımızın düşüncelerinin alınması amacıyla bu Ar-Ge anketi hazırlanmıştır. Verdiğiniz yanıtlar topluca değerlendirilecek olup, kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Kafkas Üniversitesi

 
  Anketi bitirdikten sonra sayfanın sonundaki 'Kaydet' düğmesine basınız .
1 Genel Bilgiler ile İlgili Sorular
 
1 Anabilim Dalınız
 
2 2021 yılında tamamladığınız toplam proje sayısı
 
3 2021 yılında kabul edilen toplam proje sayısı
 
4 2021 yılında aldığınız toplam proje destek miktarı (TL).
 
5 2021 yılı projelerden üretilen, hakemli dergilerde yayımlanmış, makale sayısı.
 
6 2021 yılında hakemli dergilerde yayımladığınız toplam makale sayısı.
 
7 2021 yılana kadar katıldığınız BAP vb. proje değerlendirme sayısı.
 
8 Ünvanınız


 
2 Proje Sunum ve Destekler İle ilgili Sorular
 
1 Proje bütçelerinin belirlenmesinde harcama kalemlerine ve miktarlarına ilişkin bilgiler yeterlidir.
 
2 Projelerimi yazarken önerdiğim araştırmaların özgün değerlerini belirlemekte güçlük çekmiyorum
 
3 Projelerimi yazarken önerdiğim araştırmaların yaygın etkilerini belirlemekte güçlük çekmiyorum
 
4 Proje destekleri araştırmalarıma kaynak sağlamamda önemli bir rol oynamaktadır.
 
5 Proje başına belirlenen bütçe üst sınırlamaları araştırmalarımı yürütebilmek için yeterlidir.
 
6 Proje destekleri profesyonel gelişimimde ve kendi araştırma alanımda öncü bir rol oynamamda önemli bir etkendir.
 
7 Proje destekleri, konferans katılımları ve seyahatleri için önemli bir etkendir.
 
8 Proje destekleri araştırma asistanlarının projelerimde çalışabilmelerinde önemli bir etkendir.
 
9 Proje destekleri araştırmalarımı zamanında gerçekleştirmemde önemli bir etkendir
 
10 Proje destekleri araştırmalarımda patente ulaşabilecek çalışmalar yapabilmemde önemli bir etkendir
 
11 Projelerim, ulusal ekonomiye katkı sağlama konusunda daha bilinçli olmamı sağlar.
 
12 Proje sunum ve destekleri beni daha çok araştırma yapmaya ve bulguları paylaşmaya teşvik eder
 
13 Projelerimi yazarken önerdiğim araştırmaların yapılabilirliğini belirlemekte güçlük çekmiyorum.
 
3 Üniversite Araştırma Altyapısı ve Desteği İle İlgili Sorular
 
1 Üniversitede araştırma alanımda istediğim projeleri gerçekleştirebilecek imkânlar vardır.
 
2 Üniversite kütüphanesinde araştırmalarım için gerekli olan temel kitap, dergi ve yayınları bulmakta zorluk çekmiyorum.
 
3 Üniversitede araştırmalarım için gerekli veri tabanlarına erişim olanağı vardır.
 
4 Üniversitede öğretim üyeleri araştırma alanlarındaki yeni gelişme ve problemleri içeren dersler vermektedirler.
 
5 Üniversitede araştırma çalışmaları yoğun olan öğretim üyelerinin ders yükü azaltılmaktadır.
 
6 Üniversitede araştırma çalışmaları yoğun olan öğretim üyeleri çeşitli yöntemlerle ödüllendirilmektedirler.
 
7 Üniversitede öğretim üyelerinin ortak projelerde çalışmaları teşvik edilmektedir
 
8 Üniversitede bölümler ve disiplinler arası projeler teşvik edilmektedir.
 
9 Üniversitede bilimsel çalışma alanımda yüksek lisans programı vardır.
 
10 Üniversitede bilimsel çalışma alanımda doktora programı vardır.
 
11 Üniversitede yabancı araştırmacılarla çalışan öğretim üyeleri bulunmaktadır
 
12 Üniversitede uluslararası konferanslar düzenlenmektedir
 
4 BAP Proje Web- Sistemi İle İlgili Sorular
 
1 BAP Proje Başvuru sistemi projelerin değerlendirilmesinde etkin bir yöntemdir.
 
2 BAP sistemi üzerinden değerlendirdiğim projeler uzmanlık alanımla büyük ölçüde örtüşmektedir
 
3 BAP projelerinin ön değerlendirmesi için verilen süre yeterlidir.
 
4 BAP proje değerlendirmeleri, proje değerlendirme kriterlerine uygun olarak yürütülmektedir.
 
5 BAP sisteminde etik kurallar uygulanmaktadır.
 
6 BAP sisteminde yapılan değerlendirmeleri gizlilik ilkesine uygun yapılmaktadır
 
7 BAP yüksek getirili araştırma projelerinin belirlenmesine olanak vermektedir.
 
8 BAP, önerilen araştırma projelerinin ülke ekonomisine katkısı göz önünde bulundurulmaktadır.
 
9 BAP önerilen projelerin desteklenme veya desteklenmeme kararının gerekçelerini yeterli ölçüde açıklamaktadır.
 
10 BAP değerlendirme sonuçları proje sunucularına vaktinde ulaştırılmaktadır.
 
11 Proje sunum formatı ve içeriği hakkındaki BAP web-sitesi ve bilgileri yeterlidir
 
5 Araştırma Alanı, Yayınlar ve Yöntemler İle İlgili Sorular
 
1 Araştırmalarımda yurt dışından araştırmacılarla ortak çalışırım
 
2 Araştırma çalışmalarımın bir bölümünü konuk araştırmacı olarak yurt dışındaki araştırma merkezlerinde ve/veya üniversitelerde gerçekleştiririm.
 
3 Araştırmalarımda yurt içinde, kendi çalıştığım üniversite veya araştırma merkezi dışında araştırmacılarla ortak çalışırım
 
4 Araştırma yaparken, kaynak araştırmasına önem veririm, çalıştığım konuda yapılan güncel ve önemli araştırmaları kaynak gösteririm.
 
5 Araştırma alanımda yaptığım yayınlarda yazar sıralamasında araştırmaya katkı ilkesini kullanırım
 
6 Proje ekibimi araştırma yaparken özgün düşünmeye ve inisiyatif kullanmaya teşvik ederim
 
7 Çalıştığım alanda yaptığım araştırmaların evrensel boyutlarda ve önemlidir.
 
8 Çalıştığım araştırma alanında yaptığım araştırmaları yayınladığım dergileri uluslar arsı prestij ve sıralamalara göre seçerim.
 
 
   
 copyright ©:Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Öğr. Gör. Erkan Günerhan
x

Siteyle birlikte açılan jQuery Popup!